សកម្មភាពផ្សេងៗ/Other Activities

Generic placeholder image

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខ្មែរ 5D បានចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន (TYDA)

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត 5D ចូលរួមចំណែកជួយប្រជាជនក្រីក្រ!!!

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

កិច្ចប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ភែន ខេមបូឌាន ឡូតធើរី ខបភើរេសិន លីមីធីត !!!

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត 5D បានចុះសួរសុខទុកស្រ្តីកំពុងមានផ្ទៃពោះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ !!!

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត 5D រួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៏ខេត្តកំពង់ធំ !!!

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់ (5D) ចូលរួមចំណែកជួយប្រជាជនក្រីក្រនៅខេត្តព្រៃវែង!!!

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ !!!

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពបុគ្គលិក

ចុចអានបន្ត »

Generic placeholder image

កិច្ចការងារសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់5D

ចុចអានបន្ត »