សកម្មភាពផ្សេងៗ/Other Activities

កិច្ចការងារសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់5D

កិច្ចការងារសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់5D

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់ (5D)បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមចំណែក អភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏។ ខាងក្រោមនេះជាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់ ភែន ខេមបូឌាន    ឡូតធើរី ខបភើរេសិន លីមីធីត ហៅកាត់ថា (5D) ដែលបាននាំយកនូវថ្នាំលាប និងធ្វើសកម្មភាពលាប លម្អសាលាបឋមសិក្សា ភូមិជ្រោយស្នែងក្របីក្រោម ដោយផ្ទាល់ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ នាថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។ ​ ក្រុមហ៊ុន5D មានទស្សនៈយ៉ាងមុតមាំថា ការចូលរួមធ្វើកិច្ចការសង្គម គឺជាទង្វើដែលយើងគួរអនុវត្ត សាលាស្អាតមួយ  តុមួយ សៀវភៅមួយ ប៊ិចមួយ អាចជួយឲ្យសង្គមរីកចម្រើនដោយសារតែអ្នក។ កិច្ចការសង្គម ទោះមិនមានទំហំធំធេង តែវាជាសន្ដានចិត្ត ដែលក្មេងទាំងនោះ កំពុងត្រូវការក្ដីស្រលាញ់ពីពួកយើងទាំងអស់គ្នា ។

សាលាបឋមសិក្សាភូមិជ្រោយស្នែងក្របីក្រោម នរណាខ្លះធ្លាប់រៀននៅទីនេះ?

5D CSR ACTIVITIES

PAN CAMBODIAN LOTTERY CORPORATION LIMITED (5D) actively participates and contributes in CSR tasks for community develoment. The below Pictures are our 5D staff activities  who brought paint to paint the wall and roof PHUM CHROUY SNENG KROBEI KROM Elementary School in PREK PROSOP District , KRATIE Province on 21 September 2018. 5D Company has a strong vision that CSR is our main activities to be implemented; One convenience school, one table, one book, one pen can help social development. Although these CSR activities are not really a big campaign, it is our heartfelt kindness to contribute.

PHUM CHROUY SNENG KROBEI KROM Elementary School, Who else have ever Studies here, ?

ស្វែងរកលេខសំណាង

វីឌីអូ/Video